Aankoop keuring paard

Aankoop keuring paard

Een paard is een kostbaar bezit, dat start met de aanschaf van het dier. Zelden gaat de aanschaf gepaard met niet-goed-geld-terug-garantie. Het is daarom erg belangrijk dat u het paar zo goed mogelijk laat onderzoeken voor u tot koop overgaat. Paardenprofessionals kunnen u helpen met bijvoorbeeld afstamming, capaciteit en aanleg van het paard. De dierenarts is als enige in staat om een beeld te schetsen over de gezondheidstoestand en de conditie van het paard. Deze informatie is essentieel om te beoordelen of het paard een goede investering is.

Een keuring bestaat in eerste instantie uit een standaard onderzoek en kan, afhankelijk van de specifieke wensen of eisen van de (ver)koper, ingekort of uitgebreid worden. Overleg dit goed met de dierenarts zodat deze volledig op de hoogte is van uw wensen.

Tips:

 • Kies een onafhankelijke dierenarts die kennis van zaken heeft;
 • Communiceer met de dierenarts de korte -en lange termijn wensen;
 • Vraag de dierenarts of de standaardkeuring voldoet of dat er aanvullend moet worden gekeken;
 • Bespreek de kosten;
 • Zorg dat u aanwezig bent bij de keuring;
 • Bespreek de bevindingen met de dierenarts;
 • Ben kritisch en vraag wanneer iets niet duidelijk is.

Niet goedkeuren en niet afkeuren

De dierenarts zal het paard nooit goed -en nooit afkeuren. Hij zal zoveel mogelijk informatie vergaren over de bestaande medische toestand van het paard om deze met de koper te bespreken. Op basis hiervan kan een koper de beslissing nemen om het paard wel of niet te kopen. Aan de hand van de bevindingen op dat moment kan de dierenarts u hierbij adviseren. De toekomst voorspellen is niet mogelijk, een keuring is een momentopname.

De keuring 

De keuring verloopt volgens een standaard protocol. De bevindingen van het klinisch en/of röntgenologisch deel worden genoteerd op een standaard keuringsformulier.
Algemene en klinische beoordelingen bestaan uit het onderzoeken van diverse orgaansystemen. Inspectie, palpatie en eventueel percussie van diverse skeletonderdelen worden uitgevoerd en de hoef wordt onderzocht. Daarna volgt het monsteren op de rechte lijn, op de volte met harde en zachte ondergrond ter beoordeling van alle drie de gangen. Tot slot volgen de buigproeven.

Aanvullend onderzoek

Als de dierenarts gedurende de keuring dingen tegenkomt, kan hij adviseren om nader onderzoek uit te voeren. Dit aanvullend onderzoek kan gebruikt worden om een bepaalde verdenking hard te maken of om te beoordelen hoe uitgebreid een aandoening én hoe belangrijk deze is.

Röntgenfoto’s

De röntgenologische keuring is geen vervanging van een goede klinische keuring. Het is een aanvulling. Het geeft een beoordeling van hoe het paard er op dat moment uitziet. Röntgenfoto’s kunnen ongerustheid of een vals gevoel van veiligheid creëren omdat ze wel dingen tonen maar die eigenlijk niet ‘belangrijk’ zijn. Dit kan verwarrend zijn. De dierenarts interpreteert de röntgenfoto’s en geeft hier uitsluitsel over.

De uitslag

Na afloop van de keuring wordt alles op een rij gezet, zodat u met alle informatie een besluit kunt nemen. Bedenk echter dat:

 • Geen enkel paard perfect is;
 • Sommige bemerkingen met een goed management onder controle te houden zijn en het gebruik van het paard niet beïnvloeden;
 • Speciaal beslag en speciale voeding gepaard gaan met extra kosten voor langere tijd;
 • Wanneer er twijfel is dient u dit met uw dierenarts te bespreken;
 • U de keuze maakt en uw dierenarts enkel kan adviseren.

U bent op zoek naar een paard dat gezond is en dat voldoet aan uw wensen en verwachtingen. Wanneer u besluit om een paard niet te kopen is het geld toch goed gespendeerd.

Wij kunnen van harte dierenartspraktijk de Lingehoeve te Lienden adviseren voor klinische en röntgenologische keuringen. Zij nemen de tijd, beschikken over moderne apparatuur en specialistische kennis. Je koopt immers een levend wezen waar je zo optimaal mogelijk van wil kunnen genieten!

Translate »
× Hoe kunnen wij je helpen? Available from 09:00 to 21:00